Koło Łowieckie nr 13 "DZIK" w Lublinie


Strona Główna
Menu
Historia koła
Władze koła
Członkowie
Gospodarka
Z żałobnej karty

TERENY ŁOWIECKIE

W 1954 roku nastąpił podział kraju na obwody łowieckie. Dzięki staraniom kol. Tadeusza Czarneckiego - ówczesnego Prezesa Koła i kol. Stanisława Dziubana Koło otrzymało trzy obwody łowieckie ;

1-Obw.łow. Nr. 261-"Ruskie Piaski"-pow. Zamość -obwód polny o pow.4890 ha

2-Obw.łow. Nr.251-"Werbkowice"-pow.Hrubieszow-obwod polno - leśny o pow. 7568 ha

3-Obw.łow.Nr.240-"Strzelce"-pow.Hrubieszow-obwod polno - leśny o pow. 6466 ha

Przystąpiono wówczas do prowadzenia racjonalnej gospodarki łowieckiej.

Po kilku latach użytkowania w 1960 roku na Walnym Zebraniu Koła zrezygnowano z obwodu łowieckiego Nr.251"Werbkowice".

W 1965 roku podczas reorganizacji obwodów łowieckich przydzielono obw. łow.Nr.257 - Skierbieszów - pow. Zamość - obwód polno - leśny o pow. 6140 ha w tym lasu 1057 ha i pól 5083 ha oraz obw.łow. Nr.240 -"Strzelce"- pow. Hrubieszów - obwód polno - leśny o pow. 6466 ha .W kolejnej reorganizacji, która nastąpiła 1.01.1971 r. rozwiązano umowę dzierżawy na obw. łow. nr.240 a podpisano na obw. łow. Nr.239 o pow.9045 ha w tym tereny leśne 2032 ha i pola 7013 ha.

  obwód łowiecki nr 227obwód łowiecki nr 222  

Następnie w 1974 r.zmieniono w umowie dzierżawy pow.całkowitą obw. łow.nr. 239 "Strzelce" - 9673 ha w tym 1988 ha lasów i 7685 ha pol. W kwietniu 1975 r. umową dzierżawy zmieniono stosunek powierzchni pól do lasów na obw. łow. nr. Skierbieszów w następujący sposób - 4854 ha tereny polne i 1286 lasy.

Wiosną 1985 roku nastąpiło odnowienie umów dzierżawy obwodów łowieckich. Jednocześnie przeprowadzono nowelizację granic, w wyniku której nasze obwody zmieniły swoje kształty które posiadają do chwili obecnej.

Wiosną 2003 roku zmieniono ponownie numerację obwodów :
obw.łow.nr 7 otrzymał nr 227
obw.łow.nr 11 otrzymał nr 222

Strona Główna
Menu
Historia koła
Władze koła
Członkowie
Gospodarka
Z żałobnej karty
Początek strony