Koło Łowieckie nr 13 "DZIK" w Lublinie


Strona główna

Menu

Historia koła

Władze koła

Tereny łow.

Gospodarka

Z żałobnej karty
 

Członkowie Koła

 

1.H

Bolesław Bassa
ur.1945 r.

Myśliwy od 19.11.1971

"Honorowy Członek Naszego Koła"

od 2002 roku

1.

Jakub Baran
ur.1977 r.

Myśliwy od 18.07.1996 r.

2.

Jan Baran
ur.1951 r.

Myśliwy od 18.02.1985 r.
Selekcjoner od 01.11.1988 r.
Członek Okręgowego Sądu Łowieckiego od 2000 r.
Sekretarz Koła od 1992-1995
Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej 18.12.2002 r.
Łowczy Koła od 2009

3.

Zygmunt Bernecki
ur.1945 r.

Myśliwy od 08.10.1976 r.
Selekcjoner od 1980 r.
Łowczy Koła od 1992-1995 r.
Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej 11.04.1991 r.
Srebrny Medal Zasługi Łowieckiej 16.04.2003 r.

4.

Brus Stanisław
ur.1949 r.

Myśliwy od 25.01.2003

5.

Wojciech Furmanek
ur.1949 r.

Myśliwy od 02.11.1981 r.
Selekcjoner od 19.11.1984 r.
Sekretarz Koła od 1984-1985 r.
Prezes Koła od 1995-1997 r.
Skarbnik Koła od 2002 r.
Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej 2007 r

6.

Marek Gil
ur.1962 r.

Myśliwy od 1.03.1999 r.

7.

Lucjan Godula
ur.1947 r.

Myśliwy od 07.01.1990 r.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Koła od 2000-2005 r.

8.

Krzysztof Grabski
ur.1961 r.

Myśliwy od 19.08.1992 r.
Sekretarz Koła od 2005-2009 r.

9.

Mirosław Guściora
ur.1961 r.

Myśliwy od 23.11.1982 r.
Selekcjoner od 1985 r.
Członek Komisji Kynologicznej od 1998-2000 r.
Członek Zrządu Okręgowego PZŁ w Lublinie od 2000 r.
Łowczy Koła od 1997-2000 r.
Sekretarz Koła 2005 r.
Prezes Koła od 2005 r.
Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej 2001 r.
Srebny Medal Zasługi Łowieckiej 2007 r.
Prezes Okręgowej Rady Łowieckiej w Lublinie od 2010 r.

10.

Edward Kaczyński
ur.1953 r.

Myśliwy od 25.04.1991 r.

11.

Jarosław Kaczyński
ur.1973 r.

Myśliwy od 28.09.1998 r.

12.

Henryk Kramek
ur.1940 r.

Myśliwy od 5.01.1967 r.
Skarbnik Koła od 1972-1974 r.
od 1976-1980 r.
od 1997-2002 r.
Prezes Koła od 1974-1976 r.
Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej 26.11.1976 r.
Srebrny Medal Zasługi Łowieckiej 17.02.1987 r.

13.

Roman Krawczyk
ur.1953 r.

Myśliwy od 2.06.1977 r.
Selekcjoner od 1981 r.
Sędzia i Instruktor strzelectwa myśliwskiego w PZŁ

14.

Stanisław Malicki
ur.1954 r.

Myśliwy od 23.11.1983 r.

15.

Jacek Marzec
ur.1965 r.

Myśliwy od 19.09.1983 r.
Selekcjoner od 3.11.1989 r.

16.

Marcin Mazur
ur.1978 r.

Myśliwy od 2.03.2006 r.

17.

Kazimierz Mazurek
ur.1958 r.

Myśliwy od 16.08.1995r.
Selekcjoner od 2000 r.
Członek Komisji Rewizyjnej Koła od 2000 r.

18.

Mirosław Mazurek
ur.1960 r.

Myśliwy od 23.01.1986 r.
Selekcjoner od 10.1989 r.

19.

Piotr Michalski
ur.1960 r.

Myśliwy od 19.11.2004

20.

Ryszard Michalski
ur.1939 r.

Myśliwy od 29.03.1984 r.
Członek Komisji Rewizyjnej Koła od 2000-2005

21.

Stanisław Milczarek
ur.1944 r.

Myśliwy od 11.01.1975 r.
Selekcjoner od 18.02.1981 r.
Skarbnik Koła od 1980-1981 r.
Łowczy Koła od 2000-2005
Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej 11.04.1991 r.
Srebrny Medal Zasługi Łowieckiej 25.04.2001 r.

22.

Leszek Muda
ur.1954 r.

Myśliwy od 26.02.1988 r.
Selekcjoner od 17.03.1992 r.

23.

Wacław Nowogrodzki
ur.1961 r.

Myśliwy od 15.11.2000 r.

24.

Janusz Pietraś
ur 1953 r.

Myśliwy od 18.07.2006 r.

25.

Tadeusz Pęzioł
ur 1955 r.

Myśliwy od 4.08.1998 r.
Selekcjoner od 2000 r.

26.

Hieronim Plewka
ur.1954 r.

Myśliwy od 17.11.1988.r.
Selekcjoner od 1991 r.
Sekretarz Koła 1998-2000 r.
Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej 2007 r.

27.

Henryk Potocki
ur.1950 r.

Myśliwy od 19.05.1986 r.
Selekcjoner od 1993 r.

28.

Wojciech Potocki
ur.1977 r.

Myśliwy od 2.03.1999 r.
Selekcjoner od 2002 r.
Członek Komisji Rewizyjnej Koła 2008-2010

29.

Marek Prasał
ur.1959 r.

Myśliwy od 1.12.1993 r.
Selekcjoner od 13.05.1998 r.

30.

Krzysztof Rogalski
ur.1961 r.

Myśliwy od 08.11.1993 r
Selekcjoner od r.
od 2004 r. członek naszego koła

31.

Marcin Rudzki
ur.1981 r.

Myśliwy od 15.04.2009 r.

32.

Waldemar Sierocki
ur.1955 r.

Myśliwy od 5.07.1985 r.
Selekcjoner od 28.11.1988 r.
Prezes Koła od 2000-2005 r.
Członek Komisji Kynologicznej od 2007 r.
Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej 18.12.2002 r.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Koła od 2010 r.

33.

Eugeniusz Słomka
ur.1942 r.

Myśliwy od 18.02.1985 r.
Selekcjoner od 7.06.2001 r.
Sekretarz Koła od 2000-2005 r.
Członek Komisji Rewizyjnej Koła od 2010 r.

34.

Stanisław Solis
ur.1948 r.

Myśliwy od 28.08.1975 r.
Selekcjoner od 26.04.1980 r.

35.

Mariusz Sobczuk
ur.1969 r.

Myśliwy od 17.12.1990 r.
Selekcjoner od 2002 r.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Koła od 2008-2010 r.

36.

Danuta Świętanowska
ur.1953 r.

Diana od 23.11.1987 r.

37.

Wojciech Świętanowski
ur.1953 r.

Myśliwy od 14.08.1984 r.
Selekcjoner od 12 05.1988 r.
Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej 24.01.2007 r.

38.

Ireneusz Węcławik
ur.1946 r.

Myśliwy od 18.07.2006 r.

39.

Józef Zabłocki
ur.1930 r.

Myśliwy od 27.02.1962 r.
Selekcjoner od 1975 r.
Skarbnik Koła 1963-1965 r.
Prezes Koła 1980-1986 r.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Koła od 2005 r.
Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej 29.10.1980 r.
Srebrny Medal Zasługi Łowieckiej 17.02.1987 r.
Medal za Zasługi dla Łowiectwa Lubelszczyzny 2007

40.

Piotr Zając
ur.1958 r.

Myśliwy od 2.07.1979 r.
Selekcjoner od 1985 r.
Sekretarz Koła 1986-1992 r.
Sekretarz Woj Kom. Rewizyjnej 1990-1995 r.
Członek Woj. Rady Łowieckiej 1995-2000 r.
Przew.Kom.Kynologicznej 1995 r.
Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej 1.04.1993 r.
Srebrny Medal Zasługi Łowieckiej 2.07.2000 r.
Medal za Zasługi dla Łowiectwa Lubelszczyzny"

41.

Stanisław Ziomko
ur.1960 r.

Myśliwy od .2004 r.

42.

Jan Żurawicz
ur.1943 r.

Myśliwy od 2.01.1973 r.
Selekcjoner od 13.11.1995 r.
Skarbnik Koła 1974-1976 r.
Prezes Koła 1982-1984 r.
Łowczy Koła 1995-1997 r.
Łowczy Koła od 2005-2009
Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej 17.02.1987 r.
Medal za Zasługi dla Łowiectwa Lubelszczyzny 2007

1.N

Roman Karpowicz
ur.1965 r.

Myśliwy od r.
od 2004 r. niemacierzysty członek koła

2.N

Zbigniew Twaróg
ur.1960 r.

Myśliwy od 19.05.1992 r.
Selekcjoner od 11.06.1996 r.
Sekretarz Koła 1995-1997 r.
od 2001 r. niemacierzysty członek koła
Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej 2001 r.

Strona główna

Menu

Historia koła

Władze koła

Tereny łow.

Gospodarka

Z żałobnej karty

Początek strony