Koło Łowieckie nr 13 "DZIK" w Lublinie


Strona Główna

Menu

Władze koła

Członkowie

Tereny łow.

Gospodarka

Z żałobnej karty

HISTORIA   POWSTANIA   KOŁA

Koło Łowieckie nr 13 "DZIK" w Lublinie

zostało założone przez pracowników Zakładu Budowlanego Nr 4 na początku lat pięćdziesiątych, podczas budowy Fabryki Samochodów Ciężarowych w Lublinie.

 

27 września 1951 roku jest oficjalną datą zarejestrowania Koła
przez Miejską Radę Narodową w Lublinie.

Największy wkład pracy przy organizacji i zakładaniu  Koła włożył kol. Antoni Barszczewski i Józef Węgrzyn .

Założycielami składającymi swoje podpisy pod pierwszym statutem Koła byli koledzy :

 
Józef Węgrzyn
Antoni Barszczewski
Tadeusz Czarnecki
Jan Pietrzela
Jan Górak
Jan Widz
Jan Bojczuk
Jan Gładysz
Stanisław Hunicz
Henryk Janek
Stanisław Dziuban
Jan Witkowski

Prezesem został kol. Józef Węgrzyn. Po rocznym sprawowaniu funkcji Prezesa kol. Węgrzyn Józef w wyniku tragicznego wypadku odszedł do krainy wiecznych łowów.

Pierwszym przejawem działalności Koła było zorganizowanie szkolenia dla kandydatów na myśliwych zakończone egzaminem łowieckim. W skład komisji łowieckiej wchodzili m.in. kol. prof. Henryk Gundłach z Wyższej Szkoły Rolniczej oraz z ramienia Wojewódzkiej Rady Łowieckiej kol. Futko.

Zachowały się jedne z pierwszych dokumentów członków założycieli .

zaświadczenie

zaświadczenie egzaminacyjne kol. Antoniego Barszczewskiego


karta łowiecka karta łowiecka

karta łowiecka kol. Antoniego Barszczewskiego


legitymacja członkowska koła legitymacja członkowska koła

legitymacja członkowska Koła kol. Antoniego Barszczewskiego


legitymacja członkowska PZŁ legitymacja członkowska PZŁ

legitymacja członkowska PZŁ kol. Antoniego Barszczewskiego


Jesienią 1951 roku podjęto starania o wydzierżawienie obwodów łowieckich,będących własnością poszczególnych Gromad.W rodzinnej miejscowości jednego z założycieli, kol. Jana Widza w m.Polichna w okolicach Szastarki powstały pierwsze obwody łowieckie Koła.
Były to przeważnie tereny polne, na których zwierzyną dominującą były zające. Polowano wówczas na zające tylko systemem kotłów.
Kolejnym obwodem łowieckim były tereny Nadleśnictwa Strzelce koło m. Maziarnia .
Wrogiem prowadzenia prawidłowej gospodarki łowieckiej na dzierżawionych obwodach było zakrojone na szeroką skalę kłusownictwo. Myśliwi wszelkimi sposobami starali się zlikwidować tę niebezpieczną plagę.
Z biegiem lat miejsca myśliwych - pracowników Zakładu Budowlanego Nr 4 zajmowali robotnicy z nowo uruchomionej Fabryki Samochodów Ciężarowych w Lublinie. Niebywałą korzyścią z faktu istnienia Koła przy Fabryce Samochodów Ciężarowych w Lublinie była możliwość dysponowania samochodami. Jako, że członkiem naszego Koła był Przemysław Czajka -kierownik Działu Montażu w FSC,w sezonie łowieckim mogliśmy prawie co tydzień organizować wyjazdy na polowania. Pierwszym samochodem był skrzyniowy "Lublin"pod plandeką, gdzie trudno było mówić o luksusie a jedynie o jego walorach użytkowych.
W latach sześćdziesiątych to już była pełnia szczęścia. Z siedzenia na sianie przeskoczyliśmy do stabilnych ławek. Jeździliśmy nowym samochodem był to " Żuk ".
Korzystanie z samochodów należących do FSC możliwe było w ramach jazd próbnych doświadczalnych. Taką formę wyjazdów udało nam się utrzymać do końca lat dziewięćdziesiątych.

W grudniu 1996 roku Koło zostało wyróżnione w konkursie
"Najlepsza kronika Koła"
zorganizowanym przez Zarząd Wojewódzki PZŁ w Lublinie.


dyplom

13 września 2001 roku Koło nasze otrzymało brązową odznakę Zasłużony dla Łowiectwa na Zamojszcyżnie .

  odznaka

Z okazji obchodów 50-cio lecia koło przy pomocy sponsorów opublikowało książkę pt."50-cio lecie Koła Łowieckiego nr 13"DZIK"w Lublinie,której autorami są Kinga Jarmołowicz-córka myśliwego i Waldemar Sierocki-Prezes Koła.

książka

Dnia 20 wrześniu 2003roku podczas uroczystej Mszy Świętej"DAR OŁTARZA"celebrowanej przez kapelana myśliwych ks. Jana Pokrywkę z okazji obchodów 80-cio lecia Polskiego Związku Łowieckiego został poświęcony Sztandar Koła

Sztandar  

Na przełomie 2003-2004 napisałem stronę internetową naszego Koła -którą właśnie oglądacie. Było to dla mnie bardzo duże wyzwanie. Ale myślę ,że się udało. Jest to druga strona internetowa koła w Okręgu Lubelskim PZŁ

0

24 stycznia 2007 Kapituła Odznaczeń Łowieckich
przyznała
Kołu Łowieckiemu nr 13 "DZIK" W Lublinie
Złoty Medal Zasługi Łowieckiej

0
Awers
 
Rewers
0

24 stycznia 2007 Kapituła Odznaczeń Łowieckich
przyznała
Kołu Łowieckiemu nr 13 "DZIK" W Lublinie
Medal za Zasługi dla Łowiectwa Lubelszczyzny

0
Awers
 
Rewers

Od czasu założenia koła jego członkami byli :Adamczuk Marcin,Adamczuk Wacław,Barszczewski Antoni, Będkowski Wincenty, Białowąs Jan, Bojczuk Jan, Brodzik Kazimierz, Błaziak Jacek , Bubeła Michał,Buczek Wacław,Chluchnik Jerzy, Czarnecki Tadeusz, Cichosz Józef, Czajka Przemysław, Czajka Zbigniew, Ćwiąkawa Sławomir, Dudek Zdzisław, Dziuban Stanisław, Dziuban Marek, Dąbrowski Ireneusz, Dąbrowski Stanisław, Długosz Bronisław, Gładysz Jan, Głąb Lucyna, Górak Jan, Grochowski Longin, Halida Feliks, Hybner Stanisław, Hajkowski Kazimierz, Hunicz Stanisław, Jasiuga Edward, Janek Henryk, Jakubczak Bronisław, Jurycki Jurek,Kamiński Józef,Kamiński Marian ,Karbownik Leon, Kwiatkowski Władysław, Ludian Bogdan, Łańcucki Zbigniew, Michno Jan, Muda Lucjan, Nowak Antoni, Olszak Władysław, Olszewski Kazimierz, Oleksa Waldemar, Opaliński Jozef, Ozga Stanisław, Pietrzela Jan, Pielecki Zdzisław, Pelek Ryszard, Piątkowski , Polech Mikołaj, Połetko Lech, Sadowski Ryszard, Sitarz Bronisław,Sitarz Lucjan,Składaniec Zdzisław, Smolarz Mieczysław, Samolej Józef, Skoczylas Krystyna,Skoczylas Apoloniusz, Staniszewski , Sobieszczański Marian, Sobieszczański Henryk, Szczepanek Eugeniusz, Świętanowski Rajmund, Tęsny Jan, Wawrzyszak , Witkowski Jan, Węgrzyn Józef, Wichciński Jan, Widz Jan, Włoch Piotr, Witolski Marian, Wójtowicz Mieczysław, Wojda Jan, Zwierzchowski Jerzy.

Wykaz Myśliwych odznaczonych medalami

Złoty Medal Zasługi Łowieckiej
Data Przyznania
Srebrny Medal Zasługi Łowieckiej
Data przyznania
Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej
Data przyznania
Apoloniusz Skoczylas 25.04.2001 Stanisław Dziuban 17.02.1987 Stanisław Dziuban 04.04.1972
Piotr Zając 24.01.2007 Józef Zabłocki 17.021987 Przemysław Czajka 26.11.1975
    Henryk Kramek 17.02.1987 Henryk Kramek 26.11.1975
    Apoloniusz Skoczylas 17.02.1987 Józef Zabłocki 29.10.1980
    Zając Piotr 2.07.2000 Apoloniusz Skoczylas 06.11.1980
    Wacław Adamczuk 25.04.2001 Feliks Halida 07.04.1983
    Stanisław Milczarek 25.04.2001 Marian Witolski 17.01.1984
    Jan Żurawicz 25.04.2001 Jerzy Chluchnik 01.02.1987
    Zygmunt Bernecki 16.04.2003 Jan Żurawicz 17.02.1987
    Mirosław Guściora 24.01.2007 Zygmunt Bernecki 11.04.1991
        Stanisław Milczarek 11.04.1991
        Piotr Zając 01.04.1993
        Wacław Adamczuk 18.11.1993
        Mirosław Guściora 25.04.2001
        Jan Baran 18.12.2002
        Waldemar Sierocki 18.12.2002
        Wojciech Furmanek 24.01.2007
        Hieronim Plewka 24.01.2007
        Wojciech Świętanowski 24.01.2007
" Medal za Zasługi dla Łowiectwa Lubelszczyzny"

Piotr Zając,Jan Żurawicz,Józef Zabłocki
Odznaka "Za Zasługi dla Łowiectwa"

Strażnik -Józef Strzelecki

Zarządy w porzednich latach

Okres
Prezes
Łowczy
Sekretarz
Skarbnik
1951-1952 Węgrzyn Józef Barszczewski Antoni * *
1952-1955 Barszczewski Antoni * * *
1955-1955 Czarnecki Tadeusz * Długosz Bronisław Hunicz Stanisław
1955-1956 Widz Jan Jasiuga Edward Gładysz Jan *
1956-1957 Gładysz Jan Wójtowicz Mieczysław Dudek Zdzisław *
1957-1961 Kwiatkowski Władysław Wójtowicz Mieczysław Jasiuga Edward *
1961-1963 * * * *
1963-1964 * * * Zabłocki Józef
1964-1965 * Czajka Przemysław * Zabłocki Józef
1965-1966 * Czajka Przemysław * Migdał Leon
1966-1969 Jasiuga Edward Wójtowicz Mieczysław * Migdał Leon
1969-1971 Dziuban Stanisław Czajka Przemysław Zabłocki Józef Kramek Henryk
1971-1972 Dziuban Stanisław Czajka Przemysław Zabłocki Józef Kramek Henryk
1972-1974 Dziuban Stanisław Czajka Przemysław Karbownik Kramek Henryk
1974-1976 Kramek Henryk Czajka Przemysław Będkowski Wincenty Zurawicz Jan
1976-1978 Chluchnik Jerzy Czajka Przemysław Skoczylas Apoloniusz Kramek Henryk
1978-1980 Dziuban Stanisław Skoczylas Apoloniusz Chluchnik Jerzy Kramek Henryk
1980-1982 Zabłocki Józef Skoczylas Apoloniusz Adamczuk Wacław Milczarek Stanisław
1982-1984 Zurawicz Jan Skoczylas Apoloniusz Adamczuk Wacław Milczarek Stanisław
1984-1985 Zabłocki Józef Skoczylas Apoloniusz Furmanek Wojciech Milczarek Stanisław
1985-1986 Zabłocki Józef Skoczylas Apoloniusz Adamczuk Wacław Milczarek Stanisław
1986-1992 Chluchnik Jerzy Skoczylas Apoloniusz Zając Piotr Skoczylas Krystyna
1992-1995 Adamczuk Wacław Bernecki Zygmunt Baran Jan Piotr Zając
1995-1997 Furmanek Wojciech Żurawicz Jan Twaróg Zbigniew Godula Lucjan
1997-2000 Skoczylas Apoloniusz Guściora Apoloniusz Plewka Hieronim Kramek Henryk
2000-2002 Sierocki Waldemar Milczarek Stanisław Słomka Eugeniusz Kramek Henryk
2002-2005 Sierocki Waldemar Milczarek Stanisław Słomka Eugeniusz Furmanek Wojciech
2005-2005 Sierocki Waldemar Milczarek Stanisław Guściora Mirosław Furmanek Wojciech
2005-2009 Guściora Mirosław Żurawicz Jan Grabski Krzysztof Furmanek Wojciech
2009 Guściora Mirosław Baran Jan Brus Stanisław Furmanek Wojciech
*-brak danych

Strona Główna

Menu

Władze koła

Członkowie

Tereny łow.

Gospodarka

Z żałobnej karty

Początek strony